Μάρτιος 2014

Αφαία

2,5 km 50 min μέτρια διαδρομή Η διαδρομή ξεκινά με τον κατηφορικό ασφαλτόδρομο και μετά από 200 μ στρίβει δεξιά στο μονοπάτι με κατεύθυνση ανατολική μέσα στο ρέμα. Περιοχή με εύθραυστο οικοσύστημα και…

Αναστάσιος Συριανός, Πρόταση για δημοκρατία

Η παρουσίαση του Αναστάσιου Συριανού, συγγραφέα του βιβλίου “Το συμβόλαιο της υποταγής. Πώς το σύνταγμα καταστρέφει την ελευθερία μας και πώς να την ανακτήσουμε”, είχε πολυ ενδιαφέρον. Την εκδήλωση προλόγισε εκ μέρους του…

© 2023 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress