Άλλες Δράσεις

Συμμετοχή στο “Let’s Do It – Greece / Clean Greece in One Day”

Κυριακή 29 Απριλίου. Συναντηθήκαμε στον Άγιο Βασίλειο για να συμμετάσχουμε στο “Let’s Do It – Greece / Clean Greece in One Day”, που στην Αίγινα ανέλαβε να συντονίσει για δεύτερη χρονιά η ομάδα του AEGINAGREECE.com….

© 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress