ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ CAMPUS 2014

«Διαχείριση της κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας»Αίγινα, Αττική
30 Ιουνίου – 20 Ιουλίου 2014
Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος (Mediterranean Center of Environment) σε συνεργασία με το APARE και τον Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Αίγινας διοργανώνει το Ευρωμεσογειακό Campus με θέμα τη «Διαχείριση της κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας».
Οι νέοι εθελοντές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Campus καλούνται να συντάξουν μια διαγνωστική μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης κυκλοφορίας και στάθμευσης στη μικρή παραλιακή πόλη της Αίγινας, να επισημάνουν τα σχετικά προβλήματα και να προτείνουν χωροταξικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αίγινας αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα που εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο κυρίως κατά τις περιόδους απότομης αύξησης του εποχικού πληθυσμού και πρόσθετου κυκλοφοριακού φόρτου (θερινοί μήνες, Σαββατοκύριακα, αργίες). Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αίγινας είναι αφενός ο παραδοσιακός χαρακτήρας της πόλης και ιδιαίτερα του κέντρου της (στενοί δρόμοι, μικρά πεζοδρόμια, έλλειψη χώρων στάθμευσης) και αφετέρου η ανεπάρκεια περιφερειακών συνδέσεων μετάβασης σε άλλους οικισμούς. Το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που προκαλείται από ουρές οχημάτων, συμφόρηση στο λιμάνι, έλλειψη χώρων στάθμευσης, δυσχεραίνει τη διακίνηση των πεζών και αυτοκινήτων, προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και θόρυβο υποβαθμίζοντας τη γενικότερη εικόνα του νησιού. Η διατύπωση των προτάσεων θα στοχεύει στην εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων στην πόλη και στην εύρυθμη συγκοινωνιακή λειτουργία του λιμανιού και της μαρίνας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν υποψήφιοι (φοιτητές ή νέοι επαγγελματίες) με εξειδίκευση στους κλάδους της χωροταξίας, πολεοδομίας, συγκοινωνιακής τεχνικής, αρχιτεκτονικής, περιβάλλοντος, κοινωνιολογίας, τουρισμού. Η γλώσσα εργασίας θα είναι στα αγγλικά και ο αριθμός συμμετεχόντων περιορισμένος (10).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Campus και τις αιτήσεις ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα του APARE.
Πληροφορίες:
Νικολαΐδου Σοφία < snikolaidou@medcenv.org >

© 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress