Διαχείριση της κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

ile poster G gr

Αίγινα, Αττική

30 Ιουνίου-20 Ιουλίου 2014

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος (Mediterranean Center of Environment) σε συνεργασία με το APARE και την υποστήριξη του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Αίγινας διοργανώνει το Ευρωμεσογειακό Campus με θέμα τη «Διαχείριση της κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας», που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα, 30 Ιουνίου – 20 Ιουλίου 2014. Το Campus διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου ΙLΕ “Tοπικές πρωτοβουλίες για το περιβάλλον στη Μεσόγειο”, ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα IEVP CTMED της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο να ανοίξει τον διάλογο ανάμεσα σε φορείς που εκπροσωπούν την τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για ένα διεθνές εργαστήριο πεδίου που θα δώσει τη δυνατότητα σε 10 νέους φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων και εθνικοτήτων να συνδυάσουν θερινές διακοπές και εθελοντική εργασία για διάστημα 3 εβδομάδων. Οι νέοι εθελοντές από την Ευρώπη και όλη τη Μεσόγειο θα έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία επισημαίνοντας τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης στη μικρή παραλιακή πόλη της Αίγινας. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μελετήσουν εντατικά το θέμα και να προτείνουν βιώσιμες χωροταξικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης για το ιστορικό κέντρο της Αίγινας. Οι προτάσεις θα στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στην ομαλή κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων στην πόλη και στην εύρυθμη συγκοινωνιακή λειτουργία του λιμανιού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, και ειδικότερα κατά τις περιόδους πρόσθετου κυκλοφοριακού φόρτου (θερινοί μήνες, Σαββατοκύριακα, αργίες).

Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή τοπικών φορέων, η οποία, μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης, θα διαλέξει τη βέλτιστη και θα σχεδιάσει τη στρατηγική για την υλοποίησή της.

Η γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά ενώ δυνατότητα συμμετοχής έχουν φοιτητές και νέοι απόφοιτοι στους κλάδους της χωροταξίας, πολεοδομίας, συγκοινωνιακής τεχνικής, αρχιτεκτονικής, περιβάλλοντος, κοινωνιολογίας, τουρισμού. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 80€ και καλύπτει διαμονή και σίτιση.

Πληροφορίες και αιτήσεις: http://www.medcenv.org | http://apare-gec.org

e-mail: snikolaidou@medcenv.org, Τηλ.: 210 9887630

© 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress