Βιοκλιματικά Σπίτια και Υπερθέρμανση του Πλανήτη

Στην πλατεία του Πύργου του Μάρκελου προβάλαμε την ταινία “Τα Σπίτια του Ήλιου” που παρουσιάζει επιτυχημένα παραδείγματα βιοκλιματικών κατοικιών της Ελλάδας και της Β. Ευρώπης. Πρόκειται για κτίρια που εξοικονομούν ενέργεια ή που παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια με φωτοβολταϊκά. Σε όλες τις περιπτώσεις βοηθούν στην αντιμετώπιση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου το οποίο οφείλεται στα αέρια που εκλύονται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

 

Μετά την προβολή, έγινε εκτενής συζήτηση με το κοινό για την υπερθέρμανση του πλανήτη και για τη δυνατότητα της προσωπικής μας συμβολής στην αντιμετώπισή της, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών.

© 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress