Συμμετοχή στο “Let’s Do It – Greece / Clean Greece in One Day”

Κυριακή 29 Απριλίου. Συναντηθήκαμε στον Άγιο Βασίλειο για να συμμετάσχουμε στο “Let’s Do It – Greece / Clean Greece in One Day”, που στην Αίγινα ανέλαβε να συντονίσει για δεύτερη χρονιά η ομάδα του AEGINAGREECE.com. Πολλοί Έλληνες, ενώ κρατούν το σπίτι τους πεντακάθαρο, αδιαφορούν για τα σκουπίδια που αφήνουν στο δημόσιο χώρο. Πήραμε μέρος στην προσπάθεια, με σκοπό να βοηθήσουμε στη δημιουργία μιας νέας συνειδητότητας, ως προς την προσωπική ευθύνη και συμβολή του καθενός για ένα καθαρό περιβάλλον.

© 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress